leftleftright
Login:
Heslo:

3. ročník 2007

Fakta

3. ročník bitvy Trója se konal 31. srpna - 1. září 2007 u Krnova na poli a kouskem v lese pod lokalitou Na zlatém slunku. Účastnilo se jej okolo 90 bojovníků a Trója byla dobyta.
V loňském roce zavedené kopí si našly své zastánce mezi mnohými bojovníky, také se nám znásobil počet práčníků (tuším už 3), obecně se bitva vhodně profiluje. A také je čím dál lepší role-playing.

Galerie

Popis

Čtvrteční noc zářila hvězdami, když Pallas Athéna, bohyně jiskrných zraků, štvala své spřežení ku východu. Tu nad obzorem objevilo se převeliké světlo a zářící hvězda padala z oblohy. "Za Tróju," pomyslela si Athéna a popohnala koně.

V sobotním ránu pršelo, nebyla to zloba bouřného Dia, nýbrž vytrvalý déšť, který na dlouhý čas může zakrýt Héliovu tvář. Přesto odhodlaně shromažďovali se bojovníci, ať řečtí či trójští, a netrvalo dlouho a déšť ustal. I započela svatba krásné Heleny a na zlato bohatého Meneláa, pak Paris, princ trójský, přišel a Helenu unesl, i Agamemnón, mocný král a vládce, bratr Meneléův, shromáždil veliké vojsko a proti Tróje vyplul. Strhla se veliká bouře, kterou bohyně Artemis přivolala, neboť rozhněvána na Agamemnóna byla, a žádná jediná z lodí nemohla projet. Bohyně Artemis si žádala oběť - jen jedinou krev, jen jedinou dceru krále Agamemnóna. Ten postavit se nemohl vůli bohyně, však raději 7 svých nejvěrnějších vojáků místo milované dcery vlastní dýkou probodl, až bohyně skončila to šílenství a moře se uklidnilo. Vypluli Achájští ve zmenšeném počtu proti Tróje a tam veliká strhla se bitva.
Hned po vylodění vyhrnuli se Řekové jak přílivová vlna na bohatou zem okolo Tróje, rychlí v běhu a silní ve zbrani byli a proti nim trójští bojovníci stáli pevně, však smeteni byli v zuřivém boji. Tak stalo se, že jedna z pevných Trójských bran byla poškozena a Achájci vybojovali první vítězství.
Roky, které následovaly, nepřinášely mír. Stále urputně bojovali Trójané s Řeky pod branami Tróje, nedostatek jídla je trápil a tak byli nuceni rabovat v opuštěných městech v okolí. V tom lepší byli Trójští, vždy včas a ve velikém počtu přišli pro drahocené zásoby, tři města vyrabovali a Řekové jen jedno. Pyšný Agamemnón rozhněval si Achilla, rychlého v běhu, až hrdina natruc v táboře seděl a boji se neoddával. Až nakonec mocný Agamemnón, pokořil svou pýchu, omluvil se Péleovci a políbil zem, po které Achilleus chodil. Zatím Kassandra, překrásná dcera krále Priama, odešla do svatyně pomodlit se k Apollónovi. Zde, nechráněna Trójskými hradbami, mnohokrát byla napadena, samotný Apollón chránil ji, přesto nakonec zemřela dýkou, neboť krutý Aiás na ni měl velmi spadeno. Veliká a mocná to byla věštkyně a její síla chyběla v Tróji, jen její vůli mohla být nedobytně uzavřena další z Trójských bran. Nebyla.
Dlouhé boje vyčerpávaly obě strany. Trójští nakonec proti Achájcům zaútočili tam, kde byli Řekové nejslabší. Na jejich lodě vrhli se a Achájci se bránili silou velikou. V boji krutém pobyti byli mnozí, více však Achájců než Trójských, tak Trójští pálit lodě začali. Však Achilleus, podobný bohům, nepadl dosud v boji a samojediný pronásledoval je, mnohé krutě posekal, sám unikal ranám. Přesto padly Achájské lodě, všechny až na jedinou, kterou na moře se podařilo vytlačit a zachránit ji před ohněm.
Válka tímto zastavena nebyla, zuřila dál v překrásném krajině, dál loupili bojovníci, na které najednou hlad přišel a sevřel jim útroby. (Ač někteří byli přejezeni, mnozí hladověli.) Po dvou městech připadlo Achájcům i Trójanům. V kamenolomu Trójští nalámali mnoho kamene, aby jej s hradeb mohli vrhat. Achájští naopak nalezli v lese to pravé dřevo, aby nedošly šípy jejich lučištníkům. Také někteří vydali se na horu Ídu, aby zde nalezli pastýřovu píšťalku či netvora přemohli. Nemůžeme však zamlčet zprávu z nejhorších. Pyšní Trójané dověděli se, že jedna z jejich bran bude poškozena, pokud zůstane naživu překrásná Helena. A to odvrátit mohli jen tak, že Helenu poslali na ostrov Lesbos, aby Poseidónovi obětovala. I vydala se Helena s družinou Amazonek a dlouhá cesta po moři je čekala, však Lesbos jakoby kryla mlha a bloudění. Tak stalo se, že obět nebyla podána a družina potkala Achájce oděné kovem. Tak, aby Tróju ochránili, musela Helena zemřít. Velikou tryznu jí pak vystrojili a mnozí zaplakali. Mnoho hrdinů našlo smrt v dlouhé válce. Přesto nepřestala - stateční Myrmidoni nalezli ve výpravě ku Tróje paládium, věrnou podobiznu bohyně Pallas Athény, která město chránila, tu ukradli a lest na Trójské nalíčili.
Byl sestrojen veliký kůň, ani největší z Trójských bran, pevná Skajská brána, jej nepřevyšovala. V něm schovali se Řekové, zbytek ukryl se v okolí a Trójští, v doufání nové naděje a konce bojů, přitáhli obětinu do svého města. Lest vyšla a Achájci vylezli ze svých úkrytů a zaútočili na pyšné město. Žebříky přistavěli k jeho vysokým hradbám, ze kterých Trójští házeli kameny a zraňovali mnohé. Však Achájci vyrazili Skajskou bránu a vhrnuli se do města, pak padla i severní brána a nakonec východní, až odpor Trójských byl zadupán a Trója byla pokořena. Hořkosladké vítězství mohli slavit Řekové, žádný z jejich hrdinů se nevrátí domů. Vrátí-li se vůbec někdo, když popelem padly koráby jejich černé...

Komu poděkovat

Hru připravil a zprovoznil božský team: Zeus (Turek), Héra (Zuzka), Apollón (Onehanded), Áres (Goblin), Athéna (Melian)
Božský team děkuje všem hráčům za velké výkony.
Další poděkování patří: Aaronovi a Soně za pomoc při výstavě herního území, slečně, která namalovala města v okolí Tróje, jakož i mladému muži, který napomohl s kreslením map. Dále děkujeme Argonovi za pomoc při schvalování zbraní, Lucí za registraci, mamince za hrušky a Bagrovi za zajištění technického zázemí. Díky patří určitě i dalším, kteří si to zaslouží.

Napsali o nás

(Sebráno ze serveru hofyland.cz, součást hodnocení sezóny)

Pravidla

Pravidla, podle kterých se bojovalo, jsou zde ke stažení ve formátu pdf. Zkrácená verze pravidel: pdf.